Home

Nieuws

Tennispark gesloten

Wegens de weersomstandigheden is het tennispark gesloten. We houden jullie op de hoogte via deze site en FB.  

Banen weer geopend

Het dooit, dus de banen zijn weer geopend. Tennissen maar!

30 januari vanaf 20.00u Algemene Ledenvergadering

Maandag 30 januari start om 20.00 uur de Algemene Leden Vergadering van Tennisvereniging Ammerzoden. We nodigen je van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Naast de reguliere agenda, staat er een aantal relevante onderwerpen op de agenda waar we jouw mening als lid over willen horen. Zo komt het penningmeesterschap aan bod en komt ter besluitvorming het boete/borgsysteem voor het niet op komen dagen tijdens een bardienst op tafel.  Deze onderwerpen hebben financiele gevolgen voor de club en voor jou als lid. Belangrijk dus om deze avond je stem te laten horen!

De notulen van de ALV van 2016 vind je hier. Hieronder staat de voorlopige agenda voor de ALV van 2017. Mocht je onderwerpen toe willen voegen aan de agenda van dit jaar, dan ontvangen we deze graag uiterlijk 22 januari via email: info@tvammerzoden.nl.

AGENDAPUNTEN ALV 2017

 1. Opening en mededelingen
 2. Notulen ALV 2016
 3. Bestuursleden
 4. Overdracht penningmeester
 5. Borgsysteem bardiensten
 6. Jeugdcommissie/ Sponsoring
 7. Technische/ Evenementen commissie
 8. Barcommissie
 9. Parkcommissie
 10. Penningmeester
 11. Ledenadministratie
 12. Agendapunten ingediend door leden
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

We zien je graag op 30 januari. Je aanwezigheid en betrokkenheid stellen we zeer op prijs.

Hartelijke groet,

Bestuur TVA

Vrijdagavondcompetitie

Beste leden van TVA,

Bij de verwerking van de inschrijvingen van de voorjaarscompetitie hebben we ontdekt dat het voor het eerst dit jaar mogelijk is om op vrijdagavond dubbelcompetitie te spelen met de leeftijdsklasse vanaf 17+. Deze verandering is doorgevoerd naar aanleiding van de laatste VCL-vergadering, echter de communicatie over deze verandering is niet goed terecht gekomen bij mij.

Aangezien de inschrijftermijn voor de voorjaarscompetitie eenmalig is uitgesteld tot aanstaande woensdag hebben we nu nog de gelegenheid om inschrijvingen voor deze dubbelcompetities mee te nemen. Ik weet dat er animo is vanuit in ieder geval dames om hieraan deel te nemen, dus bij deze het verzoek om je hiervoor nog aan te melden wanneer je interesse hebt. Gezien korte tijdspanne graag als volgt de inschrijving doen:

1) stuur mail naar mij (loekfraaye@hotmail.com) met je teamleden en bondsnummers en voor welke competitie je wil inschrijven (DD 17+, HD 17+ of GD 17+). Je speelt altijd 4 dubbels.

2) breng het inschrijfgeld van EUR 80 bij Leon Verlouw (Haarstraat 14)

Op basis van deze informatie kan ik de inschrijvingen nog meenemen en hoop ik op meer teams voor de vrijdagavond!

Sorry voor het ongemak en bedankt voor jullie begrip en aanmelding(en).

Groeten,

Loek Fraaije

» Nieuws archief

Het weer voor de komende uren en dagen....